Mil-tek Avfallspressar

Avfallspressar från Mil-tek är det mest optimala för små och stora företagare.
Genom att endast använda tryckluft som media vid komprimering av avfall ger detta många fördelar.
Mil-teks tryckluftsdrivna balpressar är utrustade med världspatenterade ECOdrive lågenergisystem, som minskar energiförbrukningen med upp till 60 %. Pressarna behöver ingen elinstallation och är lättplacerade, enkelheten gör dom i det närmaste underhålls fria. Pressarna innehåller ingen hydraulik eller el-komponenter och är väldigt tysta.

Mil-tek tillverkar ett brett program med tryckluftsdrivna smidiga blå komprimatorer. Men maskinerna är i själva verket gröna – på det sättet att de är gjorda för att optimera avfallshanteringen och hjälpa våra kunder att hantera och sortera sitt avfall på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt.
I vår produktion eftersträvar vi att minimera avfallet och maximera den effektiva användningen av material och resurser.

Sättet att hantera avfall blir enkelt och kostnadseffektivt.
Ring för mer information om hyra eller köp.