Hybridtork

SPX Hankison Hybrid Dryer™

SPX Hankison Hybrid Dryer™ är spjutspets teknologi i avseende att spara din energi.

Hankison har konstruerat sin Hybrid tork på ett flexibelt sätt som gör att du som kund kan enkelt välja vilken daggpunkt du vill.
Sommartid kan du välja att bara använda kyltork med mycket energibesparing och på vintertid kyltork i kombination med absorptionstork, för att på så sätt minska energiförbrukningen.
Naturligt vis är både kyltorken och absorptionstorken belastningsstyrd.