Ingersoll Rand´s X-serie.

Så mycket som 20% till 60% av den energi som används för att driva tryckluftsystem är i onödan!

Detta beror främst på att man arbetar med mer kompressorer än nödvändigt, som använder  fel kombination av kompressorer. Man upprätthåller ett för högt systemtryck.

Ingersoll Rand X-Series System Automation minskar effektivt energiåtgången, genom att effektivt hantera flera kompressorer samtidigt.

Ingersoll Rand har utvecklat systemautomatiseringsprodukter för att uppfylla de mest grundläggande kontrollkraven upp till avancerade kontroller som innehåller de mest komplexa system- och utrustningskombinationerna

CMC Controls är världsledande på kompressorstyrningar och levererar styrningar som passar alla fabrikat.

Att styra kompressorer på ett intelligent sätt krävs en övergripande styrning.
Hos CMC Controls har ingenjörer utvecklat en rad produkter som utför just det som krävs för en lönsam drift.
Har ni mer än 2 kompressorer som producerar tryckluft i kompressor-rummet är detta en energibesparande åtgärd som snabbt blir lönsam.

Ring eller skicka ett mail för information om hur mycket  energi du kan spara!