scroll

Vortex

Vortex är en tillverkare som har lång erfarenhet av oljefria scroll kompressorer. Kapacitet från 170 L/min till 7 040/5600 L/min Tryck 8-10bar.

Scroll kompressor har få rörliga delar och är en kompressortyp som kräver minimalt med underhåll. Låg ljudnivå är också en fördel som gör kompressor lättplacerad i närhet av förbrukare.

Det slutliga trycket sker gradvis utan kontakt mellan metalldelarna på progressiv väg genom den kombinerade verkan av ett fast helicoidalt och andra spinnelement.

Förflyttningen är kontinuerligt därför tillåter detta att ha kontinuerligt luftflöde.

VOFS-modellerna är konstruerade för att följa principerna.
Enkel konstruktion lägre kostnad och pålitlig enhet.

Dessa serier täcker intervallet från 1,5 till 60kW modeller.

Lämpliga användningsområden  så som livsmedelsindustri, läkemedelsindustri, tandläkarmottagningar, sjukhus, djursjukhus eller för alla applikationer  där oljefri luft är ett måste.