5.Calender_May

Syrgasgeneratorer

Efterfrågan på syregeneratorer inom det medicinska området växer snabbt. Skärpta internationella medicinska regelverk och nationella krav sätter tuffa krav på syreanläggningar gällande flöde, tryck och renhet. Många parametrar kan övervakas och mätas, larm kan skickas såsom partiklar, kolväten,  CO, CO2 och daggpunkt.

Vår syrgasgeneratorsystem monterad på plats är ett utmärkt alternativ till cylindrar och cryotank. Med boosterkompressor  kan vi lagra gas i backuppsystem för höga momentana uttag.

Vi kan erbjuda en skräddarsydd lösning som passar dina behov; skidmontering, övervakning, GSM-modem för larm, flödesreglering, listan kan göras lång det är dina behov som styr. Vår serviceavdelning kommer att se till att ditt system alltid är i toppskick.

Oxymats syrgasgeneratorer produceras i enlighet med MDD 93/42/EEC (direktivet medicintekniska produkter), PED (direktivet tryckluftsutrustning) ISO 14001:2004+AC 2009