Tillsammans kan vi skapa förutsättningar till en mer lönsam och miljöriktig framtid

I tiden ligger en satsning på energismartare produktion, detta gäller i synnerhet produktion av tryckluft. Vi kan genom år av erfarenhet lotsa dig genom fällor och fallgropar som finns i tryckluftsystem så att du blir mer konkurenskraftig i din kärnverksamhet.

Att mäta är att veta!

Energiutredning av er kompressor anläggning  kan vi: Visa vad det kostar i dag att producera tryckluft. Visa hur mycket pengar ni förlorar genom läckage i tryckluftsystemet Hjälpa er att konfigurera den utrustning som är mest lönsam för er produktion. Detta gör vi genom att mäta i realtid den strömförbrukning, tryckluftflöde och tryck som er anläggning producerar.

När man vet!

Läckagesökning: Tryckluftläckage finns i alla rörsystem, vi hittar dem genom avancerat avlyssningssystem (ultraljud) som vår personal använder i den ordinarie verkstadsmiljön. Vi har byggt upp ett system där vi kan med hjälp av er eller vår servicepersonal åtgärdar de läckage som vi upptäcker. Med spårbarhet och dokumentation via webben kan ni följa upp och leda arbetet i vår databas.

Ring eller skicka ett mail till oss, så hjälper vi er att bli lönsammare!