Hyressystem

Att äga en egen kompressoranläggning är inte alltid det mest optimala investeringen.
En investering i produktion ger ofta större avkastning för företaget.

Genom att överlåta serviceansvaret till oss och låta oss optimera er trycklufts anläggning frigörs kapital och personal.

I hyres systemåtagande ingår naturligtvis ett utökat energioptimerings koncept som vi gärna redovisar vid intresse.

Fördelar:

  • Fullt avdragsgill kostnad från första kronan.
  • Hanteras som driftskostnad.
  • Enkel budgetering, förutsägbar kostnadsnivå.
  • Binder inte upp värdefullt låneutrymme.
  • Enkelt att uppgradera eller ändra vid förändrad produktion.
  • Lägre energi kostnad.