X

Behöver din kompressor service?

Fyll i det du tror vi behöver veta. Resten kan vi ta när vi pratas vid.

  Sök Kundportal
  I I
  X
  Sök Logga in Boka service

  Expertis inom
  tryckluft, syrgas
  och kvävgas.

  Kontakta oss

  Försäljning

  Med ett brett utbud av komponenter från flera olika tillverkare komponerar vi en tryckluftsanläggning som uppfyller ditt behov av kvalité, säkerhet och energieffektivitet.

  Installation

  Vi tar helhetsansvar för installationen från början till slut. Att våra kunder erhåller en uppdaterad och energieffektiv anläggning är något vi lägger mycket stort fokus på.

  Service

  Vi utför regelbunden service på maskiner och kompressorer enligt tillverkarens rekommendationer för att maximera livslängden och undvika avbrott.

  Energi och Miljö

  Vi erbjuder lösningar för att minimera er energiförbrukning. Med hjälp av energioptimering, energianalys och läckagesökning kan vi minimera er miljöpåverkan..

  Regelbunden service ökar livslängden på dina produkter.

  Vi på Hedström & Kroon AB har ett brett utformat serviceprogram. Den service som vi utför är individanpassad och gäller din anläggning, anpassat till dig som kund.

  Som kund hos oss har du din egen inloggning till din sida i vårt servicesystem där dina servicedokument finns tillgängliga. Detta ger dig säkerhet och tillgång till dokument dygnet runt.

  Serviceavtal kan skrivas med fast kostnad eller rörlig kostnad, med eller utan service delar.

  Energioptimera och spara på både pengar och miljö.

  Att optimera tryckluftsystemets energiförbrukning är viktigt av flera skäl. Det ger betydande kostnadsbesparingar och minskar miljöpåverkan genom lägre utsläpp. Effektivisering förbättrar systemets pålitlighet och prestanda, minskar driftstopp och ökar produktiviteten.

  Tryckluftsläckage är en dold kostnad i industrier då man oftast inte vet hur mycket som läcker och vad det kostar att producera den förlorade tryckluften. Att identifiera och åtgärda sådana läckage blir därför avgörande för att undvika onödiga kostnader och minska energiförlusten i tryckluftssystemet.

  NÅGRA AV VÅRA
  SAMARBETSPARTNERS.

  tryckluft, syrgas och kvävgas.


  Vi erbjuder hållbara lösningar och levererar
  allt från produkter till underhåll och service.

  Installation

  Vi erbjuder professionell installation för att säkerställa korrekt drift och optimal prestanda.

  Hyrsystem

  Välj vår flexibla finansiering för att undvika kapitalbindning och optimera kostnaden i din produktion.

  Serviceavtal

  Vi ser till att din utrustning fungerar problemfritt. Välj mellan olika avtalsformer för att passa dina behov.

  Serviceprotokoll

  Spårbar service med tillgång till digitala serviceprotokoll, dokument och manualer genom personlig inloggning.

  Driftsäkerhet

  Säkerställ driften med regelbunden service. Vi planerar ditt underhållsschema för att minimera driftstopp.

  Energioptimering

  Vi erbjuder övergripande styrningar och expertis för att snabbt sänka din energikostnad med rätt konfiguration.


  Energianalys

  Få insikt i din produktion genom realtidsmätning av luftflöde, tryck och ström. Vår analys ger en tydlig bild av kostnaden.

  Läckagesökning

  Utför läckagesökning med ultraljudsutrustning. Vi erbjuder helhetslösningar för ett miljövänligt och kostnadseffektivt resultat.

  NYHETER OCH
  UPPDATERINGAR.  Utforska vad som händer hos Tryckluftservice

  Oljeläckage var defekt insug

  För en tid sedan stötte Peter på ett okänt oljeläckage, det visade sig vara ett defekt insug. Återigen ser vi vikten av konti
  Läs mer

  Skadegruppen

  Häromveckan hade vi nöjet att dra rör i Skadegruppens nya fina l
  Läs mer

  Serviceprotokoll.se

  Vi på Tryckluftservice har sedan många år varit användare av Serviceprotokoll.se.
  Läs mer

  Hyrverksamheten

  Vi på Tryckluftservice är glada att kunna dela spännande nyheter med er. Vår hyrverksamhet växer i en rasande takt för att mö
  Läs mer

  FRÅGOR
  OCH SVAR
  .  Här är några vanliga frågor och svar om produkter och tjänster som vi erbjuder.

  Produkter
  Installation

  >

  Vilka produkter erbjuder ni för tryckluft och installation?

  Vi erbjuder en bred portfölj av tryckluftsprodukter för försäljning och installation. Vårt sortiment inkluderar kompressorer i olika storlekar och kapaciteter för att passa olika behov. Vi tillhandahåller också högkvalitativa torkar för att eliminera fukt från tryckluften och förbättra systemets prestanda. Dessutom erbjuder vi effektiva filter som säkerställer ren och kvalitativ tryckluft. Utöver det har vi specialiserade tryckluftsverktyg och tillbehör för olika applikationer. Vi strävar alltid efter att tillhandahålla pålitliga och högkvalitativa produkter för våra kunder.

  >

  Hur lång tid tar det att installera tryckluftsutrustning?

  Installationsprocessens tid kan variera beroende på flera faktorer, inklusive typ och omfattning av den tryckluftsutrustning som ska installeras. Generellt sett kan installationen av mindre enheter och enklare system ta några timmar. Mer avancerade installationer med större kompressorer eller omfattande tryckluftssystem kan ta upp till en vecka. Våra erfarna tekniker är välutbildade och effektiva för att genomföra installationen på bästa sätt och se till att allt fungerar korrekt.

  >

  Vilka fördelar får jag genom att välja er för tryckluftsinstallation?

  1. Expertis och erfarenhet: Vi har lång erfarenhet och specialkunskap inom tryckluftssystem och installationer. Vårt team av kvalificerade tekniker är utbildade för att hantera olika installationer och säkerställa korrekt drift.

  2. Skräddarsydda lösningar: Vi anpassar installationen efter dina specifika behov och krav. Vi tar hänsyn till faktorer som utrymme, kapacitet och funktion för att skapa en optimal tryckluftsinstallation för din verksamhet.

  3. Långsiktig support: Vi strävar efter att skapa långsiktiga partnerskap med våra kunder. Utöver själva installationen erbjuder vi kontinuerlig support och underhåll för att säkerställa att ditt tryckluftssystem fungerar smidigt och effektivt över tiden.

  Service
  Underhåll

  >

  Vilka service- och underhållstjänster erbjuder ni för tryckluftsutrustning?

  Vi erbjuder ett omfattande utbud av service- och underhållstjänster för tryckluftsutrustning. Det inkluderar regelbundet planerat underhåll, reparationer, kalibreringar och säkerhetstester. Vi har även reservdelsförsörjning och snabb service för att minimera eventuella driftstopp. Våra kvalificerade tekniker är experter inom området och säkerställer att din tryckluftsutrustning fungerar optimalt.

  >

  Hur planerar ni för rutinmässigt underhåll av tryckluftsutrustning?

  Vi har en strukturerad process för planerat underhåll av tryckluftsutrustning. Vi analyserar tillverkarens rekommendationer och specifika behov för varje enhet. Baserat på det utformar vi en anpassad underhållsplan med tidpunkter för service och inspektioner. Detta hjälper till att optimera driftsäkerheten och förebygga potentiella problem. Vi ser också till att ha en effektiv kommunikation med våra kunder för att schemalägga underhåll och minimera avbrott i verksamheten.

  >

  Vilken typ av support och garantier tillhandahåller ni?

  Vi erbjuder omfattande support och garantier för att säkerställa pålitlig drift av tryckluftsutrustningen. Våra kunder har tillgång till vår tekniska support för att få svar på sina frågor och hjälp vid eventuella problem. Vi erbjuder även garantier på utfört arbete och använda reservdelar. Det innebär att om det skulle uppstå några problem efter service eller reparation, åtgärdar vi dem utan extra kostnad. Vår prioritet är att säkerställa kundens nöjdhet och trygghet i användningen av sin tryckluftsutrustning.

  VAD SÄGER VÅRA KUNDER?

  ”Vi har full kontroll på våra maskiner med hjälp av Tryckluftservice och deras digitala serviceprotokoll”

  Prata tryckluft med oss

  Fyll i det du tror vi behöver veta. Resten kan vi ta när vi pratas vid.