Hedström & Kroon AB

Vi är ett tryckluftföretag i Borås som erbjuder helhetslösningar inom tryckluft, syrgas och kvävgas.

Våra kunniga servicetekniker utför service och installationer och finns behjälpliga 24/7.

Försäljning

Med ett brett utbud av komponenter från flera olika tillverkare kan vi komponera en tryckluftsanläggning som fyller ditt behov av kvalité, säkerhet och energieffektivitet. Vi sammanställer och offererar det bästa för din tryckluftsproduktion.

Efterbehandling

Nästan all tryckluft behöver någon form av torkning och filtrering. Vi har kunskap och utrustning för att möta de absolut strängaste kraven på torrhet och renhet. Vi kan även mäta kvalité på tryckluften i realtid. Det är av största vikt att du som kund får den kvalité på luften som din verksamhet kräver.

Hyressystem

Vi erbjuder ett flertal former av finansiering. Allt fler kunder upptäcker att ett hyresalternativ är det mest lönsamma då det ej binder upp eget kapital och inte påverkar er finansiella situation. Detta gör det lätt att förändra er kompressorkonfiguration om tryckluftsbehovet ändras. Allt för att er produktion av tryckluft skall vara så kostnadseffektiv som möjligt.

Serviceavtal

Tillsammans utformar vi ett serviceavtal utifrån just ditt behov, så att du som kund skall kunna fortsätta att fokusera på din kärnverksamhet. Med vår kunskap och långa erfarenhet inom branschen ser vi till att din kompressor utrustning fungerar. Vi har ett brett utbud av avtalsformer, allt från löpande avtal eller ett avtal med fasta kostnader.

Serviceprotokoll

Spårbarhet och kontinuitet är nyckelord inom allt underhåll. Vi utför personlig service med hög kvalité och spårbarhet. Som kund har du tillgång till alla servicedokument och manualer i vår databas serviceprotokoll.se med personlig inloggning.

Regelbunden kontroll

Regelbunden kontroll är en bra investering för din driftsäkerhet. Alla tillverkare har sin egen tidsintervall när service skall utföras. Vi följer detta och planerar ditt serviceschema så att din anläggning är säker och driftstopp minimeras. Vår databas serviceprotokoll.se signalerar när det är tid för service och vi tar kontakt med er för tidsbokning.

Energioptimering

Att ca 70% av LCC (Life Cycle Cost) utgörs av elkostnad är en verklighet. Det är då viktigt att ha rätt kompressorkonfiguration. Att sänka trycket i tryckluftssystemet genom att använda en övergripande styrning är snabbt en lönsam investering. Med vår erfarenhet av övergripande styrningar och kompressorkonfigurationer kan vi sänka din energikostnad för tryckluftsproduktionen.

Energianalys

Med mätinstrument och logger mäter vi i realtid luftflöde, tryck och ström. Detta sammanställs i ett avancerat analysprogram och kostnaden för produktion av tryckluft presenteras. Med hjälp av analysen får du en tydlig bild av kostnaden för din tryckluftsproduktion.

Läckagesökning

Med den bästa ultraljudsutrustningen utför vi läckagesökning under ordinarie produktion. Vi dokumenterar i vår databas serviceprotokoll.se med taggning, beskrivning och foto av läckagestället. Sammanställningen finns på webben och med inloggning kan du redigera efter ni själva har åtgärdat läckage. Helhetslösning är ett alternativ som vi erbjuder, vi tätar läckagen efter utförd sökning. Läckagesökning är ett miljöriktigt beslut att ta och tätade läckage minskar snabbt dina kostnader.